Blog

dźwig

Najważniejsze zadania dźwigów na placach budowy

Wykonywanie pracy na wysokości jest wymagające i niebezpieczne. Dziś trudno wyobrazić sobie place budowy bez specjalistycznych sprzętów i maszyn, które ułatwiają unoszenie materiałów czy podnoszenie ludzi. Niewątpliwie do takich zalicza się np. dźwigi, które stały się niemalże nieodłącznym elementem krajobrazu terenów inwestycyjnych. Do czego konkretnie się je wykorzystuje w czasie budowy obiektów o różnym przeznaczeniu?

Czytaj więcej

Dźwig samochodowy

W jakich sytuacjach wykorzystuje się dźwigi samochodowe?

Dźwigi samochodowe stanowią rodzaj dźwignic montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Dzięki takim konstrukcjom cechuje je duża mobilność, która pozwala im pokonywać większe odległości oraz docierać do miejsc trudno dostępnych dla innych tego typu maszyn. Żurawie samochodowe wyposażone są w wychylne ramię. To wysuwa się do kilkunastu metrów wysokości. Jest też w stanie podnosić obiekty o różnorodnym udźwigu, przekraczającym nawet kilkadziesiąt ton. Gdzie stosuje się tego rodzaju maszyny?

Czytaj więcej

plac budowy ze stalową konstrukcją

Zasady bezpieczeństwa przy montażu konstrukcji stalowych

Prace budowlane to często konieczność instalowania elementów o znacznej masie i pokaźnych rozmiarach. Mogą to być prefabrykaty stalowe – np. słupy, dźwigary, belki czy kratownice. Ponieważ muszą one być dostarczone na dużą wysokość, do ich transportu wykorzystuje się żurawie samochodowe, które powinny działać z ogromną precyzją i we właściwych warunkach, by nie uszkodzić ładunku, a zarazem nie doprowadzić do groźnego wypadku. Dla firm specjalizujących się w tego rodzaju zadaniach takie czynności są rutyną, lecz bezpieczeństwo jest obszarem, na który należy zwracać szczególną uwagę przy każdych robotach budowlanych, a zwłaszcza w czasie montażu konstrukcji stalowych. W Bydgoszczy zlecenia tego typu wykonuje firma Rego Dźwigi.

Czytaj więcej

dźwig przemysłowy przenoszący materiały budowlane

W jaki sposób materiały budowlane są podawane na wysokościach?

Prowadzenie prac budowlanych z reguły wiąże się z koniecznością dostarczania dużej ilości materiałów. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych lub mających większą wysokość poza dowiezieniem poszczególnych typów budulca oraz prefabrykatów na plac budowy konieczne staje się przetransportowanie ich bezpośrednio do miejsca, gdzie mają zostać użyte. W przypadku inwestycji, przy których nieopłacalne będzie pracochłonne rozstawienie żurawia wieżowego, najlepszym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z usług dźwigowych wykonywanych żurawiem samojezdnym. Przekonajmy się, jakie są możliwości takich urządzeń i sprawdźmy, co jest najczęściej podnoszone w ten sposób.

Czytaj więcej

dźwig mobilny podnoszący konstrukcję stalową

Kto może pełnić funkcję operatora dźwigu?

Wykonywanie wielu prac związanych z budownictwem, wykonywaniem zadań z zakresu robót montażowo-instalacyjnych, jak również załadunku i rozładunku elementów o dużej masie wymaga skorzystania z odpowiedniego urządzenia dźwigowego. Z reguły w tym celu wybiera się firmę świadczącą usługi dźwigowe z użyciem żurawia samochodowego, co gwarantuje szybką realizację zlecenia. Urządzenia tego rodzaju zapewniają samodzielne i stosunkowo łatwe dotarcie do celu oraz możliwość pracy w ograniczonej przestrzeni, a ponadto oferują znaczny udźwig, sporą wysokość podnoszenia oraz wysięg. Co ważne, są dostępne wraz z operatorem, który ma odpowiednie kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia.

Czytaj więcej

transport dużych gabarytów

Jak relokować ciężkie obiekty o dużych rozmiarach?

Wiele firm produkcyjnych i zajmujących się usługami instalacyjno-montażowymi staje przed koniecznością przetransportowania maszyn, urządzeń, konstrukcji lub instalacji do nowej lokalizacji. Może to być związane z rozbudową zakładu, zakupem nowego sprzętu, a także wykonywaniem potrzebnej infrastruktury, prowadzonymi pracami remontowymi czy demontażem i wycofaniem z eksploatacji. Ponieważ z reguły elementy tego rodzaju mają znaczny ciężar oraz spore rozmiary, ich przemieszczenie wymaga skorzystania z pomocy firmy oferującej profesjonalne usługi dźwigowe. Przekonajmy się, czego mogą dotyczyć relokacje, a także sprawdźmy, jak przebiegają.

Czytaj więcej

żuraw przenoszący prefabrykaty na budowie domu

Wykorzystanie dźwigów przy układaniu płyt stropowych

Prowadzenie robót budowlanych wiąże się zwykle z koniecznością transportowania elementów o znacznej masie, które niejednokrotnie trzeba przemieszczać na sporą odległość i podnosić na dużą wysokość. Dotyczy to zarówno niezbędnych maszyn i urządzeń czy materiałów, jak i wykorzystywanych elementów konstrukcyjnych. Jednymi z najczęściej wykonywanych operacji tego typu będzie m.in. układanie płyt stropowych. Przekonajmy się, kiedy będzie to niezbędne i zobaczmy, jakie urządzenia sprawdzają się przy takich zadaniach najlepiej.

Czytaj więcej

samochód w rowie

Jak podnieść samochód, który wpadł do rowu?

Poruszanie się po drogach samochodem wiąże się z ryzykiem uczestniczenia w kolizji lub wypadku. Zdarzenia takie pociągają za sobą na ogół poważne uszkodzenie pojazdu, a nierzadko kończą się zjechaniem z drogi, a nawet dachowaniem. W takich sytuacjach jedynym wyjściem może się okazać podnoszenie samochodu z użyciem dźwigu. Przekonajmy się, co może doprowadzić do konieczności wezwania dźwigu i jak wygląda prowadzona z jego użyciem akcja.

Czytaj więcej