Zasady bezpieczeństwa przy montażu konstrukcji stalowych

Prace budowlane to często konieczność instalowania elementów o znacznej masie i pokaźnych rozmiarach. Mogą to być prefabrykaty stalowe – np. słupy, dźwigary, belki czy kratownice. Ponieważ muszą one być dostarczone na dużą wysokość, do ich transportu wykorzystuje się żurawie samochodowe, które powinny działać z ogromną precyzją i we właściwych warunkach, by nie uszkodzić ładunku, a zarazem nie doprowadzić do groźnego wypadku. Dla firm specjalizujących się w tego rodzaju zadaniach takie czynności są rutyną, lecz bezpieczeństwo jest obszarem, na który należy zwracać szczególną uwagę przy każdych robotach budowlanych, a zwłaszcza w czasie montażu konstrukcji stalowych. W Bydgoszczy zlecenia tego typu wykonuje firma Rego Dźwigi.

Co jest ważne przy montażu konstrukcji stalowych?

Przenoszenie ładunków o dużej masie wymaga starannego przestrzegania zasad BHP i dobrych praktyk obowiązujących w budownictwie. Zasadą będzie m.in. nieprzenoszenie ciężarów nad miejscami, gdzie prowadzone są inne roboty czy korzystanie z dźwigu przy zbyt silnym wietrze. Elementarnymi środkami bezpieczeństwa będzie dobra współpraca między operatorem dźwigu a sygnalistą i hakowym, którzy będą odpowiadać za podczepienie zawiesi oraz przekazywanie informacji dźwigowemu. W przypadku zespołu monterów pracującego na wysokości istotny będzie przynajmniej dwuosobowy skład, stosowanie asekuracji i prawidłowa komunikacja między osobami zaangażowanymi w całą procedurę np. osobami naprowadzającymi konstrukcję linami kierunkowymi a monterami i dźwigowym.

Jak przygotować właściwie miejsce prac?

Warto pamiętać, że teren robót musi być właściwie oznaczony i zabezpieczony lub nadzorowany. Nie można też pominąć prób oraz sprawdzenia nośności podłoża, ustawienia dźwigu czy stanu podnoszonych elementów.