Jak relokować ciężkie obiekty o dużych rozmiarach?

Wiele firm produkcyjnych i zajmujących się usługami instalacyjno-montażowymi staje przed koniecznością przetransportowania maszyn, urządzeń, konstrukcji lub instalacji do nowej lokalizacji. Może to być związane z rozbudową zakładu, zakupem nowego sprzętu, a także wykonywaniem potrzebnej infrastruktury, prowadzonymi pracami remontowymi czy demontażem i wycofaniem z eksploatacji. Ponieważ z reguły elementy tego rodzaju mają znaczny ciężar oraz spore rozmiary, ich przemieszczenie wymaga skorzystania z pomocy firmy oferującej profesjonalne usługi dźwigowe. Przekonajmy się, czego mogą dotyczyć relokacje, a także sprawdźmy, jak przebiegają.

Jakie obiekty są poddawane relokacji najczęściej?

Transport do nowej lokalizacji jest zwykle potrzebny w przypadku maszyn przemysłowych, w tym nierzadko całych linii produkcyjnych. Przewozi się także pojedyncze urządzenia oraz elementy niezbędne do funkcjonowania rozmaitych instalacji – transformatory, słupy, zbiorniki, części rurociągów i wszelkiego rodzaju instalacji od rurociągów po kominy. Relokowane są silosy, suwnice czy składowe mostów i wiaduktów, a także części budynków i ich wyposażenia, zwłaszcza gdy chodzi o konstrukcje stalowe lub prefabrykaty żelbetowe. Podobnie będzie przy centralach klimatyzacyjno-wentylacyjnych i urządzeniach odpylających. W nowe miejsca przenosi się też m.in. wiatraki oraz pojazdy szynowe.

Jak wygląda relokacja?

Relokacja to zwykle proces, który jest dość złożony i przebiega w wielu etapach. Choć każda sytuacja będzie nieco inna, z reguły sekwencja niezbędnych czynności obejmuje unieruchomienie i odłączenie przemieszczanego obiektu, jego demontaż na podstawie istniejącej dokumentacji, a następnie pakowanie oraz zabezpieczanie poszczególnych elementów. Kolejnym etapem będzie załadunek przeprowadzany przy użyciu dźwigu, który może zaoferować potrzebny udźwig, wysięg, a także wysokość podnoszenia, jak również unieruchomienie na używanym środku transportu. W miejscu przeznaczenia cała procedura jest powtarzana w odwrotnej kolejności, a więc poczynając od rozładunku.